Sàn
VN-Index
880,29 +1,62 / +0,18%
Lúc 02/06/2020 11:59:22
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 256.812.630
GTGD: 3,65 triệu
Sàn
HNX-Index
114,77 +0,63 / +0,55%
Lúc 02/06/2020 11:59:22
Cao nhất
05/03/2020
114,03
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 197
KLGD: 42.713.008
GTGD: 524.774,00
Sàn
UPCOM-Index
55,92 +0,33 / +0,59%
Lúc 02/06/2020 11:59:22
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 305
KLGD: 24.279.929
GTGD: 244.608,00

Nguồn: VPBS