ECOTV | photo
Mới nhất Xem nhiều
Sàn
VN-Index
854,38 +7,46 / +0,88%
Lúc 13/08/2020 14:29:17
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 375
KLGD: 237.761.773
GTGD: 4,08 triệu
Sàn
HNX-Index
116,72 +0,62 / +0,53%
Lúc 13/08/2020 14:29:17
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 192
KLGD: 40.088.064
GTGD: 480.670,00
Sàn
UPCOM-Index
56,75 -0,03 / -0,05%
Lúc 13/08/2020 14:29:17
Cao nhất
28/08/2019
57,91
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 15.461.031
GTGD: 220.156,00

Nguồn: VPBS