ECOTV | photo
Mới nhất Xem nhiều
Sàn
VN-Index
860,02 +12,41 / +1,46%
Lúc 06/07/2020 13:59:07
Cao nhất
06/11/2019
1023,42
Thấp nhất
31/03/2020
649,10
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 374
KLGD: 166.025.519
GTGD: 3,19 triệu
Sàn
HNX-Index
112,99 +1,44 / +1,29%
Lúc 06/07/2020 13:59:07
Cao nhất
09/06/2020
118,88
Thấp nhất
01/04/2020
89,70
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 193
KLGD: 27.170.649
GTGD: 309.931,00
Sàn
UPCOM-Index
56,41 +0,15 / +0,27%
Lúc 06/07/2020 13:59:07
Cao nhất
25/07/2019
58,90
Thấp nhất
23/03/2020
47,41
 
Giao dịch hôm nay
SLGD: 310
KLGD: 14.224.297
GTGD: 208.491,00

Nguồn: VPBS