14:38 - 04/04/2019
 
Transimex (TMS): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 266 tỷ đồng trong năm 2019

Transimex dự kiến chia cổ tức tỷ lệ 25% cho năm 2018.

CTCP Transimex (mã chứng khoán TMS) công bố báo cáo thường niên năm 2018 với nhiều thông tin chi tiết.

Năm 2018 được xem là năm thành công của Transimex khi doanh thu thần đạt 2.324 tỷ đồng, tăng 9% so với năm 2017. Lợi nhuận trước thuế đạt 263 tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2017 và vượt 4,3% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 235 tỷ đồng, mức cao kỷ lục và tăng trưởng 11,2% so với lợi nhuận đạt được năm 2017.

Transimex (TMS): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 266 tỷ đồng trong năm 2019 - Ảnh 1.

Trong cơ cấu doanh thu của công ty, doanh thu từ cước vận tải, vé máy bay và dịch vụ giao nhận hàng hóa đạt 1.884 tỷ đồng, chiếm khoảng 81% tổng doanh thu cả năm và tăng 14,5% so với năm trước đó. Doanh thu từ dịch vụ kho vận, sà lan đạt gần 373 tỷ đồng, từ cho thuê văn phòng gần 30 tỷ đồng còn lại là doanh thu khác.

Tuy nhiên mảng thu cước vận tải, vé máy bay và dịch vụ giao nhận hàng hóa dù đóng góp 81% tổng doanh thu nhưng cũng chỉ mang về 76 tỷ đồng lợi nhuận gộp, chiếm 33% tổng lợi nhuận gộp. Trong khi mảng cho thuê kho vận, sà lan chiếm 16% tổng doanh thu nhưng cũng đóng góp đến 44% lợi nhuận gộp thu về.

Với kết quả đạt được, HĐQT công ty dự kiến chia cổ tức năm 2018 tỷ lệ 25% như kế hoạch đặt ra.

Transimex (TMS): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 266 tỷ đồng trong năm 2019 - Ảnh 2.

Năm 2019 Transimex đặt mục tiêu tổng doanh thu 2.461 tỷ đồng, tăng 5,91% so với năm 2018. Lợi nhuận trước thuế ước đạt gần 266 tỷ đồng, xấp xỉ bằng lợi nhuận đạt được năm 2018. Phấn đấu chia cổ tức tỷ lệ từ 20% đến 25%.

Transimex (TMS): Kế hoạch lãi đi ngang, ước đạt 266 tỷ đồng trong năm 2019 - Ảnh 3.

Thái Phương

Theo InfoNet

Bạn nghĩ sao?