Hà Nam - 07:52 - 15/02/2021
 
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam vừa công bố dự thảo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu năm 2021 là 27.100 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 4.600 tỷ đồng.

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế 4.962 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý IV và cả năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (mã chứng khoán: GVR), quý IV/2020, ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 9.054 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 3.197 tỷ đồng; lần lượt tăng 27,1% và 90,1% so với cùng kỳ năm 2019. Theo báo cáo tài chính lý giải, chênh lệch lợi nhuận sau thuế tăng do giá bán một số mặt hàng chính tăng ổn định và hạch toán lợi nhuận từ việc thoái một phần đầu tư tài chính của công ty mẹ Tập đoàn. Ví như mới đây, doanh nghiệp này đã hoàn tất thoái vốn 9,34 triệu cổ phiếu tại Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán: SIP), thu về khoảng 1.320 tỷ đồng

cao su

Ảnh minh hoạ

Cả năm 2020, doanh thu của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đạt 21.171 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.230 tỷ đồng; lần lượt tăng 6,9% và 36,4% so với thực hiện trong năm 2019. Trước đó, công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu năm 2020 là 24.647 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 4.962 tỷ đồng. Như vậy, năm 2020, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã vượt 22,6% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Tại thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam là 79.645 tỷ đồng, tăng 1,4% so với ngày 1/1/2020; trong đó, chủ yếu là tài sản cố định đạt 30.202,8 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng tài sản.

Mục tiêu doanh thu tăng, lợi nhuận lại giảm

Theo dự thảo tổng kết tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, mục tiêu doanh thu năm 2021 là 27.100 tỷ đồng (năm 2020 đạt 21.171 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế là 4.600 tỷ đồng (năm 2020 đạt 5.230 tỷ đồng). Mục tiêu doanh thu tăng nhưng lợi nhuận năm 2021 của Tập đoàn giảm 12% so với kết quả thực hiện năm 2020.

Nguyên nhân, năm 2021 theo dự báo tiếp tục là một năm khó khăn, nhất là đối với hoạt động khai thác mủ cao su, lĩnh vực kinh doanh chiếm tỷ trọng doanh thu cao nhất Tập đoàn do giá bán cao su vẫn ở mức thấp; khối sản phẩm gỗ và công nghiệp cao su tiếp tục chịu áp lực cạnh tranh gay gắt; khối khu công nghiệp chưa có tín hiệu rõ ràng về cơ chế thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất…

Tập đoàn cũng đặt mục tiêu tiếp tục tái cơ cấu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Đề án tái cơ cấu Tập đoàn sau cổ phần hóa đến năm 2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp phê duyệt.

Để kế hoạch tăng trưởng chung của Tập đoàn năm 2021 cao hơn năm 2020, ngoài việc cân đối các nguồn thu và lợi nhuận từ lĩnh vực cao su, sản phẩm công nghiệp cao su, thủy điện, lĩnh vực gỗ… Tập đoàn tiếp tục rà soát và cân đối nguồn thu trong kế hoạch năm 2021 từ các nguồn khác như thu về thoái vốn đầu tư.

Theo Kinh tế tập đoàn
Bạn nghĩ sao?