Văn Giáp - 15:52 - 06/05/2020
 
Ngày 6/5, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) tổ chức phiên đấu thầu trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 3.090 tỷ đồng.
3215_1_131621

Kho bạc Nhà nước huy động được 36.051 tỷ đồng trái phiếu chính phủ. 

Theo đó, tổng khối lượng trái phiếu Chính phủ phát hành là 4.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 10 năm và 15 năm, mỗi kỳ hạn 1.500 tỷ đồng; 5 năm và 20 năm, mỗi kỳ hạn 500 tỷ đồng.

Cụ thể, Kho bạc Nhà nước đã huy động được được 90 tỷ đồng đối với trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm, với lãi suất trúng thầu 2,2%/năm, cao hơn 0,4%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 8/1/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 10 năm huy động được 1.500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 2,63%/năm, cao hơn 0,13%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 15 năm huy động được 1.500 tỷ đồng, với lãi suất trúng thầu 2,93%/năm, cao hơn 0,08%/năm so với lãi suất trúng thầu phiên trước đó (ngày 29/4/2020).

Trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 20 năm không có lãi suất trúng thầu.

Kể từ đầu năm 2020, Kho bạc Nhà nước huy động được 39.141 tỷ đồng thông qua hình thức đấu thầu trái phiếu Chính phủ tại HNX./.

Theo Kinh tế tập đoàn
Bạn nghĩ sao?