Từ khóa: đầu tư
Thị trường bất động sản Việt Nam thăng hạng về độ minh bạch
Thị trường bất động sản Việt Nam thăng hạng về độ minh bạch
Từ hạng kém minh bạch, sau một thập kỷ, bất động sản (BĐS) TP.HCM, Hà Nội tiến lên nhóm bán minh bạch, xếp thứ 56 toàn cầu.
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'