Thu Trinh - 20:40 - 19/02/2021
 
Tổng công ty dệt may Việt Nam tiền thân là Tập đoàn dệt may Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 253/QĐ-TTg ngày 29/4/1995 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở sát nhập các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty dệt may Việt Nam và Liên hiệp sản xuất – xuất nhập khẩu may.

Tháng 12/2005, Tập đoàn dệt may Việt Nam ( Vinatex) được thành lập trên cơ sở sắp xếp, tổ chức lại Tổng công ty dệt may Việt Nam và các đơn vị thành viên tại “Đề án thí điểm thành lập Tập đoàn dệt may Việt Nam hoạt động theo mô hình công ty mẹ- công ty con” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 314/2005/QĐ-TTg ngày 02/12/2005. Cùng ngày, Công ty mẹ - Tập đoàn dệt may Việt Nam cũng được thành lập theo Quyết định số 316/ QĐ- TTg. Tháng 6/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 974/QĐ- TTg ngày 25/6/2010 về việc chuyển Công ty Mẹ -Tập đoàn dệt may Việt Nam (Vinatex) thành Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

td detmayvn

 

Tháng 9/2014, Tập đoàn dệt may Việt Nam đã thực hiện thành công bán cổ phần lần đầu ra công chúng vào ngày 22/9/2014.

Tháng 1/2017, cổ phiếu Tập đoàn dệt may Việt Nam chính thức giao dịch trên thị trường UPCoM với mã chứng khoán VGT. Tháng 5/2017, Tập đoàn dệt may Việt Nam được vinh danh trong chương trình: “Vinh danh Việt Nam 2017”, là một trong 30 tổ chức tiêu biểu của cả nước trong 30 năm đổi mới nhờ thành tích đưa thương hiệu Việt Nam đến các thị trường trên thế giới.

Vinatex có 12 đơn vị lớn sản xuất, kinh doanh sợi với trên 890.000 cọc sợi có tổng sản lượng là 147486 ne30 tấn/năm.

Có 5 đơn vị sản xuất vải dệt kim với tổng sản lượng sản xuất hàng năm đạt 18.000 tấn/năm. có 5 đơn vị sản xuất vải dệt thoi, hàng năm cho ra thị trường 124 triệu mét/năm.

Về việc sản xuất kinh doanh hàng may mặc, Vinatex có 24 tổng công ty và công ty với trên 1.600 chuyền may có công suất trên 320 triệu sản phẩm/năm.

HĐQT của vinatex có 5 thành viên do ông Lê Tiến Trường làm Chủ tịch HĐQT, ông Trần Quang Nghị làm Phó Chủ tịch HĐQT. Các ông Đặng Vũ Hùng, Lê Khắc Hiệp và Vũ Hồng Tuấn là thành viên HĐQT nhưng người trực tiếp điều hành là ông Đặng Vũ Hùng vừa là thành viên HĐQT vừa là Tổng giám đốc. San sẻ gánh lo với ông Hùng là 6 phó Tổng Giám đốc gồm: ông Phạm Văn Tân; bà Phạm Nguyên Hạnh; ông Cao Hữu Hiếu, ông Nguyễn Đức Trị; ông Lê Trung Hải và ông Lê Mạc Thuấn.

Chủ tịch HĐQT ông Lê Tiến Trường

Sinh năm 1973 tại Hà Tây, có bằng thạc sĩ. Từ tháng 9/1994 đến tháng 7/1997: ông là trợ giảng tại Khoa Kinh tế quản lý trường ĐHBK Hà Nội. Tháng 8/1997 đến 12/1999: ông Trợ lý Giám đốc Công ty LD Coats Phong Phú. Từ tháng 1/2000 đến 4/2000: ông giữ chức Phó Giám đốc Công ty LD Coats Phong Phú rồi được lên chức Giám đốc Công ty LD Coats Phong Phú.

Đến tháng 4/2002, ông kiêm nhiệm Giám đốc Nhân sự Công ty LD Coats Phong Phú đến tháng 8/2007 thì trở thành Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Từ tháng 7/2008 đến tháng 8/2010: ông là thành viên HĐTV, Phó TGĐ Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Từ tháng 10/2010 đến 08/07/2014: TV HĐTV, Phó TGĐ thường trực Tập đoàn Dệt May Việt Nam.

Từ 08/07/2014 đến 01/2015: ông là thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Từ 01/2015 đến 08/06/2016: ông là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Từ 09/06/2016 đến nay: ông Lê Tiến Trường là thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Sợi Phú Bài.

Quá trình công tác, ông Trường nhận được Bằng khen của Bộ Trưởng Bộ Công Thương năm 2007; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2008; Chiến sỹ thi đua Bộ Công Thương 2009; Huân chương Lao động hang III - 2011; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2014; Huân chương lao động hạng II năm 2015.

Phó Chủ tịch HĐQT ông Đặng Vũ Hùng

Sinh năm 1971 ở TP HCM, ông Hùng là tiến sỹ ngành dệt. Quá trình công tác từ tháng 03/2002 đến cuối năm 2002 ông là chuyên viên Ban Kỹ thuật đầu tư - Tổng công ty Dệt may Việt Nam; Từ tháng 12/2002 đến tháng 06/2003: ông Hùng là Chuyên viên Phòng Kỳ thuật Đầu tư - Công ty Dệt Phong Phú sau đó giữ chức Phó phòng Kỹ thuật Đầu tư - Công ty Dệt Phong Phú đến năm 2004 thì được bầu làm Giám đốc Nhà máy Sợi OE - Công ty Dệt Phong Phú.

Năm 2005 ông là trợ lý Tổng Giám đốc - Công ty Dệt Phong Phú đến năm 2007 thì được bầu làm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú. Từ tháng 04/2013 đến tháng 12/2013: ông Hùng giữ chức Giám đốc điều hành Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3. Từ tháng 12/2013 đến tháng 01/2015: ông Hùng là Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Dệt 8/3. Tháng 04/2015 ông là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Dệt may Hà Nội.

Từ tháng 04/2016 đến ngày 18 tháng 08 năm 2020: ông Hùng là Ủy viên Hội đổng Quản trị - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng thành viên - Công ty TNHH Một thành viên Dệt 8-3, Chủ tịch Hội đồng Quản trị - Tổng Công ty cả phần Dệt May Hà Nội, Chủ tịch hội đồng thành viên Tổng công ty Dệt May Miền Bắc, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Phong Phú. Đến ngày 18 tháng 08 năm 2020 ông Hùng được bầu làm Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐQT ông Lê Khắc Hiệp

Ông Lê Khắc Hiệp sinh năm 1956 tại Hà Nội, quê ở Thừa Thiên Huế, có trình độ kỹ sư cơ khí khai thác Viện khoa học Việt Nam. Quá trình công tác, từ năm 1984 đến năm 1994 ông nghiên cứu viên tại Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam. Từ năm 1994 đến năm 1999 : ông Hiệp công tác tại văn phòng đại diện Công ty Prudential-Anh. Từ năm 1999 đến năm 2001 ông là Giám đốc Quan hệ đối ngoại Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam.

Từ năm 2001 đến tháng 11 năm 2004 ông Hiệp là Phó Tổng Giám đốc phụ trách đối ngoại và Chi nhánh Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Prudential. Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 02 năm 2006 ông Lê Khắc Hiệp là Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vincom; Từ tháng 02 năm 2006 đến ngày 15 tháng 11 năm 2011là: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom; Từ tháng 03 năm 2009 đến ngày 05 tháng 04 năm 2011ông là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Xuân Thành.

Từ tháng 1/2012 đến tháng 1/2015 ông Hiệp giữ chức Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Tập đoàn Vingroup -CTCP; Giám đốc Trung tâm Dưỡng lão và hướng nghiệp, phát triển tài năng trẻ Phật tích. Từ năm 015 đến nay ông là Thành viên HĐQT - Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Phó Chủ tịch phụ trách Đối ngoại Tập đoàn Vingroup-CTCP; Giám đốc Trung tâm Dường lão và hướng nghiệp, phất triển tài năng trẻ Phật tích. Ông Hiệp chính là Chủ tịch Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Tài năng Bóng đá Việt Nam.

Phó Chủ tịch HĐQT Trần Quang Nghị

Sinh năm 1960 ở TP HCM, ông Trần Quang Nghị là thạc sỹ Quản trị Kinh doanh. Quá trình công tác, ông là cán bộ Công ty Dệt Phong Phú từ những năm 1980 đến năm 1995. Từ năm 1995 đến năm 2001, ông giữ chức phó Phòng Kinh doanh Công ty Dệt Phong Phú rồi lên chức trưởng phòng.

Năm 2001, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh Công ty Dệt Phong Phú và hai năm sau thì làm Tổng Giám Đốc Tổng Công ty Phong Phú. Từ năm 2009 đến năm 2010 ông là Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú. Từ tháng 10 năm 2007 đến ngày 08 tháng 06 năm 2011 ông là thành viên HĐQT Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí.

Từ năm 2010 đến năm 2013 ông Nghị là Ủy viên HĐTV – Tổng Giám Đốc Tập đoàn Dệt May Việt Nam; Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ Phần Phong Phú. Từ năm 2013 đến năm 2014 Trần Quang Nghị là Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú. Tháng 1 năm 2015 ông giữ chức Chủ tịch HĐQ Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH) đến ngày 18 tháng 08 năm 2020 được bầu làm Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Bạn nghĩ sao?