Từ khóa: Bất động sản
Giảm tiền thuê đất: Thêm điểm tựa cho doanh nghiệp khi Covid-19 bùng phát lần 2
Giảm tiền thuê đất: Thêm điểm tựa cho doanh nghiệp khi Covid-19 bùng phát lần 2
Trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát trở lại, Chính phủ đã ban hành thêm gói hỗ trợ cho các doanh nghiệp. Mới đây nhất là Quyết định 22 về giảm tiền thuê đất được cho là điểm tựa cho doanh nghiệp trong lúc khó khăn.
1
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'