15:11 - 04/04/2019
 
Sự tương tác của các thiết bị bay không người lái, thiết bị đeo hoặc gắn trên cơ thể, công nghệ thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo, máy móc thông minh... sẽ làm thay đổi tương lai các doanh nghiệp bán lẻ.

 

Bạn nghĩ sao?