15:32 - 04/04/2019
 
Giống như những con sếu đầu đàn thường sẽ dẫn dắt định hướng cho cả đàn sêú bay đúng hướng, các tỷ phú đô la cũng góp phần tạo ra cơ hội việc làm cho rất nhiều lao động bằng cách tạo ra những doanh nghiệp kinh doanh vệ tinh xung quanh mảng kinh tế mà họ đang dẫn đầu.

 

Bạn nghĩ sao?