Từ khóa: Dịch Covid19
Vực dậy nền kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ “hậu COVID-19”
Vực dậy nền kinh tế Tp. Hồ Chí Minh thời kỳ “hậu COVID-19”
Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Tp. Hồ Chí Minh khiến nhiều doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ đứng trước nguy cơ phá sản.
1
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'