Đức Anh - 16:25 - 08/01/2021
 
Tổng cục Thuế cho biết, dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng với việc triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và nỗ lực vượt bậc của cán bộ, tổng thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 1,261 triệu tỷ đồng, bằng 100,6% dự toán Quốc hội giao từ đầu năm.
1

 

Theo Tổng cục Thuế, có 56/63 địa phương hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán với số vượt của các địa phương khoảng 70.000 tỷ đồng.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, có được kết quả trên là do Chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát huy tác dụng nên kinh tế đang dần phục hồi, tạo thuận lợi cho thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Tổng cục Thuế đã triển khai quyết liệt chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, chủ động đánh giá tác động của thiên tai, dịch bệnh đến số thu ngân sách nhà nước theo các kịch bản tăng trưởng, từ đó, có các phương án để chủ động cân đối ngân sách nhà nước năm 2020.

Lãnh đạo ngành và các cơ quan thuế cấp thực hiện đồng bộ cải tiến phương pháp quản lý nhà ngân sách, kiểm tra chặt chẽ nguồn thu, tăng cường chống thu gắn với lực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo lợi nhuận cho người nộp thuế; trong đó tập kiểm soát kiểm soát, quy chế, đơn giản hóa thủ tục, tiếp tục tăng cường tác động tuyên truyền, đối thoại, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế; tăng cường quản lý, hạn chế nợ thuế, góp phần tạo ra môi trường sản xuất kinh doanh bình đẳng.

Tính đến 14/12, toàn ngành thuế đã thực hiện 79.560 cuộc thanh, kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế, kiến nghị xử lý 69.010 tỷ đồng.

Trong đó, tổng số thuế tăng thu vào ngân sách là 19.112 tỷ, tăng 5,9% so với cùng kỳ; số thuế giảm khấu trừ là 2.118 tỷ, số giảm lỗ là 47.779 tỷ đồng. Tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách từ công tác trên là 11.559 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nợ thuế, ông Đặng Ngọc Minh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, cho biết tổng số tiền nợ thuế mà ngành thuế quản lý đến cuối năm nay đã giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Nếu không kể số tiền thuế nợ đang xử lý (đang trình các cơ quan có thẩm quyền xử lý xóa nợ) và tiền thuế nợ đang khiếu nại, khiếu kiện thì tổng số tiền thuế nợ đến cuối năm 2020 đã giảm 8,7%.

Theo ông Đặng Ngọc Minh, có được kết quả trên là do Chính phủ kiểm soát tốt dịch bệnh cùng với các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người dân phát huy tác dụng nên kinh tế đang dần phục hồi, tạo thuận lợi cho thu ngân sách nhà nước trong những tháng cuối năm.

Trong năm 2021, Tổng cục Thuế sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn lậu thuế, nhất là kiểm tra thuế tại trụ sơ cơ quan thuế và đẩy mạnh quản lý nợ đọng thuế; hoàn thành chỉ tiêu thu nợ và chỉ tiêu thanh tra, kiểm tra, phẩn đấu giảm số tiền nợ thuế xuống dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Bạn nghĩ sao?