Thu Thủy - 09:09 - 08/09/2020
 
Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa là công trình giao thông đường bộ cấp II. Có tổng chiều dài 23,75 km qua 3 huyện Nga Sơn – Hậu Lộc – Hoằng Hóa được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương đầu tư năm 2015

Quy mô đầu tư dự án, về phần đường xây dựng đạt theo TCVN 4054-2005, có chiều rộng nền đường Bn=12,0m, vận tốc thiết kế Vtk=80km/h, mặt đường bê tông nhựa có mô đun đàn hồi Eyc≥140Mpa. Đối với phần cầu được thiết kế theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 11823: 2017 về thiết kế cầu đường bộ Việt Nam; tải trọng thiết kế HL93, người đi bộ 3x10-3Mpa.

tuyen-duong-ven-bien

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện tiến độ các dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven đoạn Nga Sơn – Hoằng Hóa biển theo quy định 

Đối với dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn dài 11,84 km và đoạn Quảng Xương - Nghi Sơn dài 17,9 km, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT ngày 18/5/2020.

Đến nay, các dự án đã hoàn thành thủ tục lựa chọn tư vấn lập báo cáo kỹ thuật, khảo sát địa hình, địa chất, thu thập số liệu thủy văn, điều tra bãi thải. Hiện tại, Sở Giao thông Vận tải và Ban quản lý dự án đã có văn bản gửi các Bộ, ngành Trung ương và UBND các địa phương có liên quan thỏa thuận về vị trí hướng tuyến, khẩu độ các công trình trên tuyến. Các đơn vị tư vấn thiết kế đã cơ bản hoàn thành công tác thiết kế cơ sở, đang tiến hành tập hợp hồ sơ (khảo sát, thuyết minh dự án, các văn bản pháp lý liên quan); tính toán khối lượng, chi phí giải phóng mặt bằng và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường của các dự án.

Phạm vi khảo sát có 2 phương án, với tổng chiều dài của tuyến đường khoảng 23,765km, có điểm đầu Km0+00: Kết nối với tuyến ven biển tỉnh Ninh Bình, hết phạm vi đường đầu cầu sông Càn, thuộc thôn Tiến Giáp, xã Nga Tiến, huyện Nga Sơn. Điểm cuối Km23+765: tiếp nối với Dự án xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn Hoằng Hóa - Sầm Sơn và đoạn Quảng Xương – thị xã Nghi Sơn theo hình thức đối tác công tư, hợp đồng BOT, ngoài phạm vi nút giao với đường tỉnh 510, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa. Bổ sung các đoạn cầu Lạch Sung dài 6,391km; cầu Nam Khê và cầu Lạch Trường dài 5,435km để làm phương án so sánh, lựa chọn phương án tối ưu. Tổng chiều dài đoạn tuyến nghiên cứu so sánh 11,82km.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Giao thông Vận tải thực hiện tiến độ các dự án theo quy định. Về giải phóng mặt bằng, các đơn vị tổ chức cắm mốc hoàn thành trước ngày 15/10/2020, tập trung thực hiện giải ngân 100% vốn đầu tư công mà Chính phủ đã quy định. Đối với việc tái định cư yêu cầu Sở phối hợp với các địa phương về cắm mốc, trích đo, thu hồi đất để thực hiện dự án theo quy định. Bên cạnh đó, UBND các huyện, xã có đất lúa bị ảnh hưởng phối hợp với các sở, ngành liên quan của tỉnh hoàn thiện hồ sơ chuyển đổi đất lúa báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 Theo Tài nguyên môi trường

Bạn nghĩ sao?