Từ khóa: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam
Petrolimex bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 3
Petrolimex bán 25 triệu cổ phiếu quỹ trong tháng 3
Petrolimex đặt kế hoạch bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ mà họ sở hữu trong năm 2021 để đáp ứng nhu cầu bổ sung vốn kinh doanh, đầu tư và phát triển của tập đoàn.
1