Từ khóa: Hồ Chí Minh
Tp. Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi nhiều dự án nhà ở cao cấp tồn kho
Tp. Hồ Chí Minh cho phép chuyển đổi nhiều dự án nhà ở cao cấp tồn kho
Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh, UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa có Công văn số 1664/UBND-ĐT giao Sở Xây dựng tham mưu UBND thành phố giải quyết cho phép chuyển đổi
Not found block 'box_nb_12'
Not found block 'box_nb' Not found block 'box_mn'
Not found block 'box_nb_1' Not found block 'box_nb_2' Not found block 'box_nb_3' Not found block 'box_quantam'