Từ khóa: E-banking
Vietcombank – Những dấu ấn tiên phong
Vietcombank – Những dấu ấn tiên phong
Trong bối cảnh khó khăn đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và định hướng điều hành của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TW, Vietcombank đã nỗ lực, quyết tâm, thực hiện thành công “nhiệm vụ kép”, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, vừa chung tay chống dịch
1