Từ khóa: chế xăng giả
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Trịnh Sướng cùng đồng bọn chế xăng giả vì có bị cáo trình giấy chứng nhận tâm thần
Tạm hoãn phiên tòa xét xử Trịnh Sướng cùng đồng bọn chế xăng giả vì có bị cáo trình giấy chứng nhận tâm thần
Vụ án Trịnh Sướng cùng đồng bọn phạm tội sản xuất, buôn bán hàng giả đã phải tạm hoãn vì một bị cáo có giấy chứng nhận… tâm thần.
1