Theo Trần Nam/ báo Đấu Thầu - 13:43 - 12/09/2019
 
UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành đối với Dự án Đầu tư xây dựng công trình cầu Trà Bồng, do Ban Quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi làm chủ đầu tư.
.1

 ảnh minh họa - internet

Theo đó, tổng giá trị quyết toán là 232,058 tỷ đồng (dự toán là 235,833 tỷ đồng). Trong đó, chi phí xây dựng được quyết toán là 215,785 tỷ đồng (dự toán là 218,7 tỷ đồng); chi phí quản lý dự án là 2,512 tỷ đồng; chi phí tư vấn đầu tư xây dựng là 9,312 tỷ đồng (dự toán là 9,747 tỷ đồng); chi phí khác là 4,447 tỷ đồng (dự toán là 4,872 tỷ đồng).

Về nguồn vốn đầu tư, giá trị phê duyệt quyết toán từ ngân sách trung ương hỗ trợ là 200 tỷ đồng; ngân sách Tỉnh là 32,058 tỷ đồng.

Dự án được khởi công vào tháng 9/2014 và hoàn thành vào tháng 9/2017.

Bạn nghĩ sao?