Duy Tiên - 10:43 - 29/01/2021
 
Ngày 8/1, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-ĐLDK về việc Phê duyệt phương án sắp xếp, tái cơ cấu PV Power (Mã chứng khoán: POW) giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 8/1, Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam đã đưa ra phương án sắp xếp lại PV Power. Theo phương án tái cơ cấu, PV Power sẽ nắm giữ tối thiểu 51% vốn điều lệ Công ty Thủy điện Hủa Na (PV Power HHC), Công ty Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PV Power NT2), Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power Services) và Công ty Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC).

pv power

pv power

PV Power sẽ thoái vốn toàn bộ các đơn vị (nếu chưa hoàn thành thoái vốn trong giai đoạn 2016 -2020), cụ thể 8 Công ty cổ phần: Thủy điện Nậm Chiến, Năng lượng Sông Hồng, Phát triển Đô thị Dầu khí, Thủy điện Sông Tranh 3, EVN Quốc tế, Cơ điện Dầu khí, Điện Việt - Lào, Máy - Thiết bị dầu khí.

Đối với Thủy điện Đakđring (PV Power DHC) phải thực hiện thoái vốn, đảm bảo hiệu quả. Trong trường hợp thoái vốn xuống dưới 65% vốn điều lệ, hoặc thoái toàn bộ phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo lãnh của Chính phủ, Bộ Tài chính, hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Crédit Agricole Corporate and Investment Bank và các quy định pháp luật.

Ngoài ra, PV Power thực hiện các thủ tục có liên quan đối với việc chấm dứt hoạt động của Công ty Thủy điện Sơn Trà - Sông Đà và Công ty Năng lượng châu Á Thái Bình Dương (Asia PEC).

Cuối tháng 12/2020, Tổng giám đốc PV Power (HoSE: POW) Lê Như Linh đã báo cáo khái quát về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch 2021 và định hướng chiến lược phát triển tổng Công ty đến năm 2035.Theo báocáo này, sản lượng điện toàn doanh nghiệp ước đạt 19,29 tỷ kWh, đạt 89% kế hoạch năm 2020. Doanh thu cả năm ước đạt 30.472 tỷ đồng, vượt 7% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế ước 2.335 tỷ đồng, vượt 14%. Đây là năm đầu tiên Nhà máy Điện Vũng Áng 1 vận hành liên tục ổn định cả 2 tổ máy, công tác trung tu Nhơn Trạch 2 và tiểu tu Hủa Na vượt tiến độ. PV Power còn xây dựng phương án tham gia cung cấp dịch vụ O&M (vận hành và bảo dưỡng) cho Sông Hậu 1 và các dự án nhà máy nhiệt điện than của PVN.

Báo cáo về hoạt động đầu tư, PV Power đã hoàn thành phê duyệt dự án đầu tư và lựa chọn nhà thầu dự án Nhà máy nhiệt điện Nhơn Trạch 3&4; triển khai công tác thu xếp mặt bằng, thu xếp vốn và chuẩn bị lựa chọn nhà thầu EPC. Doanh nghiệp cũng xúc tiến đầu tư các dự án điện khí LNG, thành lập công ty Năng lượng tái tạo Điện lực Dầu khí (PV Power REC) để triển khai các dự án Năng lượng tái tạo…   

Bạn nghĩ sao?