Quảng Từ - Phạm Hiển - 17:52 - 02/06/2020
 
Để làm rõ hơn những khuất tất xung quanh việc Viglacera Yên Mỹ Hưng Yên cố tình lấn, chiếm đất của người dân, ngày 6/5/2020 phóng viên đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Dũng, PCT UBND huyện Yên Mỹ.

Tại buổi làm việc, nhiều câu hỏi của phóng viên về dự án KCN Viglacera Yên Mỹ nhưng ông Nguyễn Văn Dũng không trả lời được và đùn đẩy cho chủ đầu tư.

Bạn nghĩ sao?