Mùi Sơn - 09:22 - 05/06/2020
 
 Thực hiện Nghị quyết số 42 ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, các cấp, các ngành trong tỉnh Hòa Bình đã khẩn trương tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng thuộc diện hỗ trợ.

Đến nay, nhiều đối tượng là người có công, bảo trợ xã hội, đối tượng thuộc hộ nghèo và cận nghèo… đã được nhận tiền hỗ trợ kịp thời, góp phần trang trải cuộc sống, vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo Tầm nhìn

Bạn nghĩ sao?