EcoTV | 21/12/2020 Hòa Bình: Đoàn xe chở đất từ Dự án của Trường Sỹ quan Đặc công đi về đâu? (Kỳ 2)
Tamnhin.vn Dù thuộc đất quốc phòng nhưng đất, khoáng sản từ dự án của Trường Sỹ quan Đặc công vẫn được mua bán công khai tùy ý cho bất kỳ ai có nhu cầu. Trong khi đó, lãnh đạo Trường Sỹ quan Đặc công lại tỏ ra rất thờ ơ