14:55 - 22/07/2020
 
Mặc dù dự án Khu du lịch sinh thái Thác Mặc Trời của Công ty cổ phần đầu tư thương mại và du lịch Thác Mặt Trời có địa chỉ tại xóm Vó Khang, xã Kim Bôi, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình

  chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thiết kế cơ sở, thiết kế thi công và cấp Giấy phép xây dựng theo quy định nhưng chủ đầu tư đã tiến hành xây dựng được nhiều hạng mục như hàng rào bao quanh Dự án; khu nhà ăn, ở công nhân, nhà bảo vệ, văn phòng làm việc; 8 cây cầu; 3 hồ chứa nước và một số hạng mục khác.

Bạn nghĩ sao?