EcoTV | 18/01/2021 Covid-19 là cơ hội đổi mới sáng tạo tại Việt Nam
Tamnhin.vn Tròn một năm chỉ thị 01 của Thủ tướng chính phủ về phát triển các doanh nghiệp công nghệ, số doanh nghiệp công nghệ mới xuất hiện thêm là gần 13.000 doanh nghiệp, tương đương với 28% suốt 30 năm qua.